Teslimat ve İade

                                                                                       


6. DEĞİŞTİRME VE İADE

                                                                                                                                                          

6.1. Teslimden sonra ürünlerin değiştirilebilmesi  ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü kozmetik, kişisel bakım,  giyim ürünlerini deneme, mağazalarda makul düzeyde olsa da, teslim sonrası, makul düzeyin ötesine geçebileceğinden (sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından  iç çamaşır, mayo vb. ten temasından) teslim sonrası iade kabul edilemez.

6.2. Değiştirme hakkının belirtilen şartlarda  kullanılması için yasal süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’ya teslim edilen ürünün, SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması, iptal, ve benzeri durumlarda  takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartı / hesap numarasına iade sureti ile yapılır.

6.3. Hediye kartın’da  değişim işlemlerinde para iadesi yapılmamaktadır.

6.4. Hediye amaçlı ürün alımlarında değiştirme fişi üzerinde mutlaka “Hediye” ibaresi yazmalıdır.

6.5. ALICI, BNG markasındaki bir ürünü değiştirmek  istediğinde, ürünü aldığı ülkedeki herhangi bir BNG mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır. Fiyat farkı, değiştirme yaptığı an veya değişimi yaptığı mağazanın (yurt dışı ise) gümrük ve benzeri maliyet koşullarından değişimi yapılan mağazanın o an ki fiyatları ve farklı bir dönemde kış veya yaz ürününün son fiyat listesi geçerlidir.

6.6. Değiştirme  iade gibi durumlarda  mutlaka ürün hakkında bilginin  olduğu firmanın matbu alacak fişi  alınmalıdır.

6.7. ALICI’nın BNG ürünü satın alması halinde adınıza SATICI tarafından düzenlenen matbu “Alacak fişi”, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta bulunan tüm BNG mağazalarında geçerlidir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

b) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

c) İade formu, (Değiştirme iade gibi durumlarda mutlaka ürün hakkında bilginin olduğu firmanın matbu alacak fişi alınmalıdır.)

d) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.3 Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI' nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı ALICI tarafından kabul edilir. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.