Teslimat ve İade10.DEĞİŞTİRME VE İADE                                                                                                                                                             

10.1. Teslimden sonra ürünlerin değiştirilebilmesi  ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü kozmetik, kişisel bakım,  giyim ürünlerini  deneme, mağazalarda makul düzeyde olsa da,  teslim  sonrası,   makul düzeyin ötesine geçebileceğinden (sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından  iç çamaşır, mayo vb. ten temasından) teslim sonrası iade  kabul edilemez.

10.2. Değiştirme hakkının belirtilen şartlarda  kullanılması için yasal süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’ya teslim edilen ürünün, satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması, iptal, ve benzeri durumlarda  takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartı / hesap numarasına  iade sureti ile yapılır.

10.3. Ürün ve gift card’da  değişim işlemlerinde para iadesi yapılmamaktadır.

10.4. Hediye amaçlı ürün alımlarında değiştirme fişi üzerinde mutlaka “Hediye” ibaresi yazmalıdır.

10.5. ALICI, BNG markasındaki bir ürünü, değiştirmek  istediğinde, ürünü aldığı ülkedeki herhangi bir BNG mağazasına da  iade edebilir. Böyle durumlarda, onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır. Fiyat farkı, değiştirme yaptığı an veya değişimi yaptığı mağazanın (yurt dışı ise) gümrük ve benzeri maliyet koşullarından değişimi yapılan mağazanın o an ki fiyatları ve farklı bir dönemde kış veya yaz ürününün son fiyat listesi geçerlidir.

10.6. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek ve  sezon/indirim dönemi, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürün söz konusu olduğunda, alıcı değiştirme hakkını kullanamaz.

10.7. Değiştirme  iade  gibi durumlarda  mutlaka  ürün hakkında bilginin  olduğu firmanın  matbu alacak  fişi  alınmalıdır

10.8. Adınıza SATICI tarafından düzenlenen matbu “Alacak fişi”, Türkiye’de bulunan tüm BNG mağazalarında geçerlidir. (BNG ürünü ise)

10.9. ALICI tarafından zarar gören ürün (bir yere takılan vb.) değişim talebi istenebilir. Ürün öncelikli olarak tadilat yöntemiyle düzeltilmeye çalışılır. Ancak bu tadilat işlemi öncesi alıcı,  “Düzeltme /tadilat yapılmasına onay veriyorum” şeklinde imzalı onay vermelidir.


12. TESLİMAT                                                                                                                                                     

                                                                                                      

12.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. (ALICI internet sitesinde belirttiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, ALICI’nın internet sayfasında belirttiği iletişim bilgilerine ulaşım sağlanır. ALICI’ya ulaşılamaması durumunda kargo SATICI’ya geri gönderilir. İletişim aksaklıklarından kaynaklanan durumlarda SATICI sorumlu değildir.)

 

 

12.2. Bu internet sitesinde SATICI tarafından satılan ürünler BNG markası ise SATICI tarafından BNG mağazalarından tedarik edilerek 2-7 iş günü içinde kargoya teslim edilmektedir. Tahmini varış süresi 2(iki)- 7(yedi) gün arasıdır.İstanbul içi ve/veya İstanbul dışı şeklinde değişiklik göstermektedir. Kargo firması ALICI’nın siparişlerini iş günleri 09:00-18:00 saatleri arasında SATICI’nın internet sitesinde (bu internet sitesinde) belirttiğiniz adrese teslim olacaktır.)

 

 

12.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

12.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

12.9. Kargo yoluyla iadeler, SATICI’nın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, SATICI’nın maruz kalacağı ekstra masraflar, alıcıya yansıtılır.

 

12.10. İade de vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

 

ALICI internet sitesinde belirttiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, ALICI’nın internet sayfasında belirttiği iletişim bilgilerine ulaşım sağlanır. ALICI’ya ulaşılamaması durumunda kargo SATICI’ya geri gönderilir. İletişim aksaklıklarından kaynaklanan durumlarda SATICI sorumlu değildir.

 

 -------------