Mesafeli Satış Sözleşmesi


 

1.TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

SATICI’NIN AD- SOYADI- Ünvanı :

DMCE GIDA İŞLETMECİLİĞİ Tic. Ltd.. Şti.

Adresi : Maltepe mahallesi Eski Çırpıcı Yolu sokak No:2/12 Merter İş Merkezi

Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon : +90 212 481 30 09​

E-posta : admin@shop-bng.com

 

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

 

3.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

4.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz, Kampanya bitiş tarihine kadar geçerlidir.

 

4.2. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.Keza ALICI’nın satın aldığı ürünü iade etmesi durumunda SATICI’nın kullandığı kargo sağlayıcı ile göndermesi halinde ücret SATICI tarafından ödenir.

 

4.3. Siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, ödeme şekli, teslimat adresi ve vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıdaki gibi belirtilmektedir.

Görsel

Ürün İsmi

Ürün Kodu

Adet

KDV

Satış

İndirim

Kargo

Total

Ödeme Şekli

Kart Numarası

Teslimat Bilgileri

Teslimat Adresi

 

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI’ya ait web sitesini kendi rızasıyla kullandığını ve ödeme yöntem-araçlarını kullanırken her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, her türlü sorumluluğunu da üzerine aldığını  kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.3. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

5.5. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

5.6. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını İhlal eden ve  kopyalayan  veya  kopyaya vesile olan  üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı ALICI’dan tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

5.7. SATICI Outlet ürünlerini mankensiz olarak sergilediğinden ötürü ürünlerde detay gözükmeme ihtimali olduğunu Alıcının bilgisi dahilindedir.

 

5.8. SATICI’nın websitesinde sergilediği ürün fotoğraflarının ışık etkisinden ötürü, gerçek renklerinden daha farklı olabileceği ALICI’nın bilgisi dahilindedir.

 

5.9. ALICI, SATICI’nın web-sitesindeki BNG ürünlerinin, renk tanımı ve ürün tanımlarının moda tasarım içerdiğinden gündelik hayatımızda kullandığımız terimlerden farklı olabileceğini kabul eder.

 

5.10. Satılan bir ürünün taraflar arasında ayıplı olduğuna ve/veya defolu olduğuna ve/veya ALICI kullanımından ötürü problemli olduğuna dair mutabık kalınamaması durumunda, İstanbul Teknik Üniversitesi teknik laboratuvarlarının ve benzeri laboratuvar kontrollerinin raporu kabul göreceği taraflarca anlaşılmıştır. Böyle bir durumda ALICI taraf harcamaları yapar, haklı çıkması halinde yaptığı harcamayı SATICI’dan temin edebilir.

 

5.11. SATICI işbu sözleşmede yazılı bulunan tüm şartları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tuttuğu ALICI’nın bilgisi dahilindedir. SATICI’nın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya site  düzeltme hakkı her daim saklıdır. SATICI, herhangi bir ürünü geri çektiği, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

5.12. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir. Herhangi bir sürede satıldığı sezonunda olmak kaydıyla değişiklik anındaki veya sezonunda kullanılan son fiyat listesi SATICI’nın belirteceği şekilde geçerlidir. (Moda / süreç kapsamından renk, beden, + seri grup eksilmesi görünmüşlük).

5.13. SATICI web-site’si BNG markasının satmak için frachise sahibi olduğu, ALICI’nın bilgisi dahilindedir.

 

 

6. DEĞİŞTİRME VE İADE

                                                                                                                                                          

6.1. Teslimden sonra ürünlerin değiştirilebilmesi  ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü kozmetik, kişisel bakım,  giyim ürünlerini  deneme, mağazalarda makul düzeyde olsa da,  teslim  sonrası,   makul düzeyin ötesine geçebileceğinden (sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından  iç çamaşır, mayo vb. ten temasından) teslim sonrası iade  kabul edilemez.

6.2. Değiştirme hakkının belirtilen şartlarda  kullanılması için yasal süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’ya teslim edilen ürünün, SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması, iptal, ve benzeri durumlarda  takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartı / hesap numarasına  iade sureti ile yapılır.

6.3. Hediye kartın’da  değişim işlemlerinde para iadesi yapılmamaktadır.

6.4. Hediye amaçlı ürün alımlarında değiştirme fişi üzerinde mutlaka “Hediye” ibaresi yazmalıdır.

6.5. ALICI, BNG markasındaki bir ürünü değiştirmek  istediğinde, ürünü aldığı ülkedeki herhangi bir BNG mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır. Fiyat farkı, değiştirme yaptığı an veya değişimi yaptığı mağazanın (yurt dışı ise) gümrük ve benzeri maliyet koşullarından değişimi yapılan mağazanın o an ki fiyatları ve farklı bir dönemde kış veya yaz ürününün son fiyat listesi geçerlidir.

6.6. Değiştirme  iade  gibi durumlarda  mutlaka  ürün hakkında bilginin  olduğu firmanın  matbu alacak  fişi  alınmalıdır.

6.7. ALICI’nın BNG ürünü satın alması halinde adınıza SATICI tarafından düzenlenen matbu “Alacak fişi”, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta bulunan tüm BNG mağazalarında geçerlidir.

 

 

 

7. CAYMA HAKKI

 

7.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

b) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

c) İade formu, (Değiştirme iade gibi durumlarda mutlaka ürün hakkında bilginin olduğu firmanın matbu alacak fişi alınmalıdır.)

 

d) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

7.3 Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI' nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı ALICI tarafından kabul edilir. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

 

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

8.1. ALICI’ nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ürünlerin, iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

8.2. ALICI’ nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek ve  sezon/indirim dönemi, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürün söz konusu olduğunda, ALICI değiştirme hakkını kullanamaz.

 

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

9.1. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ve/veya ödeme-yöntem araçları ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi ve/veya ödeme-yöntem araçları sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi ve/veya aralarında akteylenilen sözleşme çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.ÖZEL HÜKÜMLER

                                                                                                                                      10.1. Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur diger ihtiyaçlarınız  için admin@shop-bng.com  mail adresinden iletişimde olabilirsiniz.

 

10.2. ALICI bu internet sitesini kullandığında yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden ALICI tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır.

10.3. Ürünlerin fiyatında istek dışı (outlet-sezon karışıklığı yanlış ürün,beden ve benzeri) bir hata bulunması durumunda SATICI, ALICI’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek ALICI’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. SATICI ALICI’ya ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar ALICI’ya iade edilir.

10.4. SATICI, sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. ALICI’nın ürünleri herhangi bir ticari, iş veya  satış amaçlı kullanması halinde, satın alınan markanın mal sahibi herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı ALICI’ya karşı SATICI, kanuni  haklarını saklı tutar, tüketicide bu ve benzeri durumlarda SATICI  sorumlu tutmayacağını beyan  taahhüt eder.

11 . ÖDEME ŞEKLİ

 

11.1. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2. Teslimat  sonrası herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ve/veya ödeme-yöntem araçları’nın ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ıya ödememesi halinde, SATICI’nın ürün teslim yükümlülüğü kalkmış  kabul edilir. Sevk  yapıldı ise  ürün en geç  3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICIya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

11.3. SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Alıcının ödeme yapalabileceği taraflarca anlaşılmıştır.

11.4. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya ödeme-yöntem araçları hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ve/veya ödeme-yöntem araçları ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı ve/veya ödeme-yöntem araçları hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının ve/veya ödeme-yöntem araçları bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

12. TESLİMAT                                                                                                                                                    

                                                                                                         

12.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. ALICI internet sitesinde belirttiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, ALICI’nın internet sayfasında belirttiği iletişim bilgilerine ulaşım sağlanır. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi , ulaşılamaması durumunda kargo SATICI’ya geri getirilir. İletişim aksaklıklarından kaynaklanan durumlarda SATICI sorumlu değildir.) Kargo ücretleri ödemeden düşülerek bakiye hesaplanır.

 

12.2. Bu internet sitesinde SATICI tarafından satılan ürünler BNG markası ise SATICI tarafından BNG mağazalarından tedarik edilerek 2-7 iş günü içinde kargoya teslim edilmektedir. Tahmini varış süresi 2(iki)- 7(yedi) gün arasıdır.İstanbul içi ve/veya İstanbul dışı şeklinde değişiklik göstermektedir. Kargo firması ALICI’nın siparişlerini iş günleri 09:00-18:00 saatleri arasında SATICI’nın internet sitesinde (bu internet sitesinde) belirttiğiniz adrese teslim olacaktır.)

 

12.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ve/veya ödeme-yöntem araçları yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ve/veya ödeme-yöntem araçları ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına ve/veya ödeme-yöntem araçlarına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.6. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

12.7. Kargo yoluyla iadeler, SATICI’nın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, SATICI’nın maruz kalacağı ekstra masraflar, ALICI’ya yansıtılır.

 

12.8. İade de vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

 

13. Gizlilik, Fikri Sinai Haklar ve Kullanım şartları

13.1. SATICI’nın sitesine veya ALICI bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden  ve benzeri bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek her hangi  bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü SATICI üstlenmeyeceğini,

 

13.2. ALICI ve/veya kullanıcı virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ve tam anlamıyla güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli olan programları  ve sistemleri sağlamakla yükümlüdür. Olası bir hatadan  ve/veya güvenlik yetersizliğinden oluşabilecek sorunların sonuçlarından kullanıcı kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

13.3. Tüm kredi kartı işlemleri, ödemeler ve/veya ödeme yöntem-araçları ve/veya onayları SATICI tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi kişisel bilgileriniz SATICI tarafından görülmeden kullanıcı tarafından seçilen Kart Kuruluşuna yönlendirilir. Ödeme gerçekleştirilir ve ödeme yapılan ilgili kurum ve/veya kuruluştan gelen ödemenin onayı ile ise işlem tamamlanır.

 

13.4. Kullanıcı kişiler tarafından sağlanan ve/veya verilen bilgiler diğer kullanıcı kişiler tarafından görüntülenemez ve/veya paylaşılamaz ancak kullanıcılara ait bilgiler geçerli tüm yasa, düzenleme, yasal işlem veya uygulanabilir resmi talep karşısında ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

 

13.5. Kendi kusur ve ihmalim sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde, buna ilişkin her türlü zarardan şahsen sorumlu olacağımı, SATICI’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını peşinen kabul eder,

 

13.6. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

13.7. ALICI’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; ALICI'nın internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı, ödeme yöntem-araçları ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına yalnız bu anlaşma kapsamında muvafakat ve izin vermiştir.

 

13.8. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından internet sitesinden diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

 

13.9. Web Sitesi ve örneğin resimler, ses, audio, video, tasarımlar, metinler, grafikler, logolar, simgeler, renk kombinasyonları, yapı, düğmeler ve ayrıca yazılım, ticari adlar, ticari markalar, eserler, gösterimler, fotoğraflar ve endüstriyel çizimler ve diğer endüstriyel ve ticari kullanım amaçlı semboller dahil olmak üzere içeriği üzerindeki tüm fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları bng'nin veya bağlı kuruluşunun veya bunların Web Sitesine eklenmesi için yasal olarak yetkilendirilmiş üçüncü şahısların malıdır.Web Sitesi içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçlarla sunulması da dahil olmak üzere herhangi bir ortamda ve herhangi bir teknik yolla kopyalanması, dağıtılması ve kamuya duyurulması site sahibi’nin izni olmadan kesinlikle yasaktır.Kullanıcılar bng’nin sahip olduğu fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarına saygı duymayı kabul eder. Kullanıcılar Web Sitesini ve içeriğini kendi kişisel ve özel kullanımı için kullanabilir. Diğer kullanım şekilleri yasaktır ve kullanıcının öncesinde site sahibinden açık ve yazılı iznini almasını gerektirecektir. Kullanıcılar Web Sitesinde yüklü koruyucu cihazları veya güvenlik sistemlerini silmekten, değiştirmekten, atlatmaktan veya kurcalamaktan kaçınacaktır.

 

 

14. YÜRÜRLÜK

 

14.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

15. YETKİLİ MAHKEME

 

15.1. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki T.C  Mahkemeleri veya KKTC mahkemeleri yetkilidir.