Gizlilik ve Kullanım Şartları

                                                                                                                 

13. Gizlilik, Fikri Sinai Haklar ve Kullanım şartları

13.1. SATICI’nın sitesine veya ALICI bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden  ve benzeri bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek her hangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü SATICI üstlenmeyeceğini,

13.2. ALICI ve/veya kullanıcı virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ve tam anlamıyla güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli olan programları  ve sistemleri sağlamakla yükümlüdür. Olası bir hatadan ve/veya güvenlik yetersizliğinden oluşabilecek sorunların sonuçlarından kullanıcı kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

13.3. Tüm kredi kartı işlemleri, ödemeler ve/veya ödeme yöntem-araçları ve/veya onayları SATICI tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi kişisel bilgileriniz SATICI tarafından görülmeden kullanıcı tarafından seçilen Kart Kuruluşuna yönlendirilir. Ödeme gerçekleştirilir ve ödeme yapılan ilgili kurum ve/veya kuruluştan gelen ödemenin onayı ile ise işlem tamamlanır.

13.4. Kullanıcı kişiler tarafından sağlanan ve/veya verilen bilgiler diğer kullanıcı kişiler tarafından görüntülenemez ve/veya paylaşılamaz ancak kullanıcılara ait bilgiler geçerli tüm yasa, düzenleme, yasal işlem veya uygulanabilir resmi talep karşısında ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

13.5. Kendi kusur ve ihmalim sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde, buna ilişkin her türlü zarardan şahsen sorumlu olacağımı, SATICI’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını peşinen kabul eder,

13.6. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

13.7. ALICI’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; ALICI'nın internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı, ödeme yöntem-araçları ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına yalnız bu anlaşma kapsamında muvafakat ve izin vermiştir.

13.8. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından internet sitesinden diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

13.9. Web Sitesi ve örneğin resimler, ses, audio, video, tasarımlar, metinler, grafikler, logolar, simgeler, renk kombinasyonları, yapı, düğmeler ve ayrıca yazılım, ticari adlar, ticari markalar, eserler, gösterimler, fotoğraflar ve endüstriyel çizimler ve diğer endüstriyel ve ticari kullanım amaçlı semboller dahil olmak üzere içeriği üzerindeki tüm fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları bng'nin veya bağlı kuruluşunun veya bunların Web Sitesine eklenmesi için yasal olarak yetkilendirilmiş üçüncü şahısların malıdır.Web Sitesi içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçlarla sunulması da dahil olmak üzere herhangi bir ortamda ve herhangi bir teknik yolla kopyalanması, dağıtılması ve kamuya duyurulması site sahibi’nin izni olmadan kesinlikle yasaktır.Kullanıcılar bng’nin sahip olduğu fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarına saygı duymayı kabul eder. Kullanıcılar Web Sitesini ve içeriğini kendi kişisel ve özel kullanımı için kullanabilir. Diğer kullanım şekilleri yasaktır ve kullanıcının öncesinde site sahibinden açık ve yazılı iznini almasını gerektirecektir. Kullanıcılar Web Sitesinde yüklü koruyucu cihazları veya güvenlik sistemlerini silmekten, değiştirmekten, atlatmaktan veya kurcalamaktan kaçınacaktır.